...

- Stirra dej inte blind på en stängd dörr, det kan finnas en öppen brevid.